DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Tehotenstvo

Na materskej...
kontakt


Články na stránke sú iba informatívneho charakteru. Všetky informácie a rady prediskutujte s príslušným lekárom.


 

 
Brigády:
 
Telefonistka - Brigáda v call centre - telemarketing.
 
Prepisovanie textov
 
 

Materská dovolenka - je ospravedlnené voľno v práci považované však ako výkon práce, počas ktorého vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku, a toto obdobie nie je dôvodom na krátenie dovolenky.
  • patrí každej žene v súvislosti s narodením dieťaťa a to v dĺžke 28 týždňov, osamelej matke a matke, ktorej sa narodili dve a viac detí v dĺžke 37 týždňov,
  • začína sa najneskôr 6 týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu, najskôr však 8 týždňov, čas nástupu však určí lekár,
  • ide o právny nárok ženy, zamestnankyňa o materskú nemusí zamestnávateľa osobitne žiadať, postačuje len oznámenie nástupu na materskú dovolenku na predpísanom tlačive potvrdenom príslušným lekárom
  • počas tohto obdobia má žena nárok na materské vo výške 55% z vymeriavacieho základu, ale len za predpokladu, že bola nemocensky poistená najmenej 270 dní za posledné 2 roky pred nástupom na materskú dovolenku

Rodičovská dovolenka - nasleduje po skončení materskej dovolenky a môže trvať do 3., resp. 6 roku veku dieťaťa za predpokladu, že ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim si osobitú starostlivosť,
  • poskytuje sa v rozsahu, v akom o ňu zamestnanec žiada, spravidla však najmenej 1 mesiac
  • po návrate z rodičovskej dovolenky zamestnávateľ nemusí zamestnanca zaradiť na pôvodnú prácu, ale na prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve,
  • počas tohto obdobia má rodič na rodičovskej dovolenke nárok na rodičovský príspevok a to aj za predpokladu, že pracuje,
  • obdobie rodičovskej dovolenky sa nepovažuje za výkon práce, nevzniká počas neho nárok na dovolenku a v prípade jeho trvania viac ako 100 dní kalendárnom roku je dôvodom na krátenie
 
 
 

 
 Obsah tejto webstránky je  vlastníctvom tehotenstvo.snadno.eu, okrem článkov, pri ktorých je uvedený zdroj. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu je zakázané.