DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Tehotenstvo

kontakt


Články na stránke sú iba informatívneho charakteru. Všetky informácie a rady prediskutujte s príslušným lekárom.

Najčastejším dôvodom pre mimotelové oplodnenie sa v ostatnom čase stal mužský faktor a predpokladá sa , že asi u 65 % párov je v určitej súvislosti s neplodnosťou. Obyčajne bez problémov ju odhalí bežný rozbor semena zameraný na stanovenie počtu a kvality buniek. Hodnoty normálneho spermiogramu sa pohybujú od 20 mil. na 1 ml. s pohyblivosťou aspoň 40% buniek a bunky s normálnym tvarom majú tvoriť aspoň 60% počtu spermii. Môžu sa objaviť jednoduché, alebo viacpočetné defekty spočívajúce v pokleslom počte spermií /oligospermia/, zníženej pohyblivosti /asthenospermia/, alebo zvýšenom počte nenormálnych, nepravidelných foriem buniek /viac ako 70% postihnutých buniek /- teratospermia. Zaužívaný prístup k liečbe mužskej neplodnosti zahrňoval chirurgickú úpravu porúch priechodnosti semenovodov, odstránenie krčových žíl z okolia testes, imunologickú liečbu v prípade prítomnosti antispermatických protilátok a hormonálnu liečbu k zvýšeniu počtu, alebo pohyblivosti spermii. Mužská sterilita sa lieči veľmi úspešne metódami IVF v rámci doporučení Svetovej zdravotníckej organizácie. Naviac procedúry majú aj diagnostický a prognostický význam, pretože sa môže priamo vyjadriť k prienkovým schopnostiam a možnostiam spermii. Takáto informácia môže určiť neskoršiu liečbu v zmysle mikromanipulácie /ICSI/, alebo použitia darcovských spermii. Prítomnosť významného množstva zápalových buniek v ejakuláte /leukospermia/ môže mať nepriaznivý dopad na výsledky IVF. Nevyhnutná antibiotická liečba však nie je ľahostajná z hľadiska spermiogenézy. Ťažšie a neupravujúce sa formy oligoasthenospermie sú jednoznačnou dôvodom na ICSI, pretože táto metóda obchádza všetky nároky kladené na pohyblivosť spermii, ako aj úskalia reakcie medzi spermiou a obalom vajíčka. K oplodneniu a včasnému rozvoju embrya je potrebná aktivácii vajíčka a neporušená DNA spermie. Poškodená bielkovina DNA sa môže vyskytnúť prechodne a ak sa vyskytne u viac ako 30% spermii môže vysvetliť neúspechy ICSI.
Stav môže byť zapríčinený vyšším vekom, dlhou abstinenciou, vysokými teplotami, zápalom, ako aj pôsobením škodlivých vplyvov prostredia, účinkom niektorých liekov a ako dôsledok fajčenia. Fajčenie pôsobí mimoriadne zhubne na plodnosť nielen mužov, ale aj žien.Sledovanie stavu DNA v spermiách je dôležité z hľadiska rozhodnutia, ktorému páru sa doporučí ešte mikromanipuláciu - ICSI a kde sa budeme už rozhodovať pre darcovstvo spermii či dokonca adopciu.
 
Nízky počet spermií. Muž obvykle produkuje aspoň 20 miliónov spermií na 1 mililiter ejakulátu, čo je asi jedna šestina celého množstva. Nižší počet spermii je prejavom zníženej plodnosti.
Nedostatočná pohyblivosť spermii, prípadne imunologické reakcie môžu byť na príčine, že tieto nie sú schopné dostať sa cez hrdlo maternice do vajcovodu, kde sa majú stretnúť s vajíčkom.
Odchylný tvar. Takéto spermie nepreniknú cez obal vajíčka.
Spermie nenachádzame, ak sa vôbec netvoria, príčina je v testes muža, alebo sú zapchané vývody, ktorými by sa mali dostať navonok.
U problémov s pohlavným stykom sa jedná o ťažkosti s ejakuláciou /predčasný výron semena - ejaculatio praecox/, alebo impotenciu.

 

 Obsah tejto webstránky je  vlastníctvom tehotenstvo.snadno.eu, okrem článkov, pri ktorých je uvedený zdroj. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu je zakázané.